Thuốc tê TKTX 39% red
Giá 75.000đ tuýp
Thuốc tê TKTX không đau khi xăm. Dòng sản phẩm của Deep Numbs Công nghệ tiên tiến của Mỹ giúp đạt độ tê 3 đến 5 tiếng nếu ủ tê đúng cách
_Nồng độ: 39% lidocain
_Nhãn hiệu TKTX Mỹ
_Thời gian ủ tê hiệu quả từ 25 - 30 phút
_Dùng cho mặt, body, xăm thẩm mĩ...
_Trọng lượng 10g
sử dụng cho xăm hình, xăm thẩm mỹ, waxing lông, lăng kim, xỏ khuyên...
thời gian ủ tê nhanh từ 25 phút
mua 3 tuýp Giao hàng miễn phí khu vực HCM nội thành
ship COD toàn quốc
liên hệ đặt hàng ngay: 0919669603
Cung cấp thuốc tê giá sỉ toàn quốc tê TKTX 35, 38, 39, 40%
Giá sỉ 20 tuýp 70k/tuýp
Giá sỉ 50 tuýp 65k/tuýp
Giá sỉ 100 tuýp 50k/tuýp
Giá sỉ 500 tuýp 40k/tuýp

Thuốc tê TKTX 35% bọ cạp
Giá 75.000đ tuýp
Thuốc tê TKTX không đau khi xăm. Dòng sản phẩm của Deep Numbs Công nghệ tiên tiến của Mỹ giúp đạt độ tê 3 đến 5 tiếng nếu ủ tê đúng cách
_Nồng độ: 35% lidocain
_Nhãn hiệu TKTX Mỹ
_Thời gian ủ tê hiệu quả từ 25 - 30 phút
_Dùng cho mặt, body, xăm thẩm mĩ...
_Trọng lượng 10g
sử dụng cho xăm hình, xăm thẩm mỹ, waxing lông, lăng kim, xỏ khuyên...
thời gian ủ tê nhanh từ 25 phút
mua 3 tuýp Giao hàng miễn phí khu vực HCM nội thành
ship COD toàn quốc
liên hệ đặt hàng ngay: 0919669603
Cung cấp thuốc tê giá sỉ toàn quốc tê TKTX 35, 38, 39, 40%
Giá sỉ 20 tuýp 70k/tuýp
Giá sỉ 50 tuýp 65k/tuýp
Giá sỉ 100 tuýp 50k/tuýp
Giá sỉ 500 tuýp 40k/tuýp

Thuốc tê TKTX 40% vàng
Giá 75.000đ tuýp
Thuốc tê TKTX không đau khi xăm. Dòng sản phẩm của Deep Numbs Công nghệ tiên tiến của Mỹ giúp đạt độ tê 3 đến 5 tiếng nếu ủ tê đúng cách
_Nồng độ: 40% lidocain
_Nhãn hiệu TKTX Mỹ
_Thời gian ủ tê hiệu quả từ 25 - 30 phút
_Dùng cho mặt, body, xăm thẩm mĩ...
_Trọng lượng 10g
sử dụng cho xăm hình, xăm thẩm mỹ, waxing lông, lăng kim, xỏ khuyên...
thời gian ủ tê nhanh từ 25 phút
mua 3 tuýp Giao hàng miễn phí khu vực HCM nội thành
ship COD toàn quốc
liên hệ đặt hàng ngay: 0919669603
Cung cấp thuốc tê giá sỉ toàn quốc tê TKTX 35, 38, 39, 40%
Giá sỉ 20 tuýp 70k/tuýp
Giá sỉ 50 tuýp 65k/tuýp
Giá sỉ 100 tuýp 50k/tuýp
Giá sỉ 500 tuýp 40k/tuýp

Thuốc tê TKTX 38% Gold
Giá 75.000đ tuýp
Thuốc tê TKTX không đau khi xăm. Dòng sản phẩm của Deep Numbs Công nghệ tiên tiến của Mỹ giúp đạt độ tê 3 đến 5 tiếng nếu ủ tê đúng cách
_Nồng độ: 38% lidocain
_Nhãn hiệu TKTX Mỹ
_Thời gian ủ tê hiệu quả từ 45 - 60 phút
_Dùng cho mặt, body, xăm thẩm mĩ...
_Trọng lượng 10g
sử dụng cho xăm hình, xăm thẩm mỹ, waxing lông, lăng kim, xỏ khuyên...
thời gian ủ tê nhanh từ 25 phút
mua 3 tuýp Giao hàng miễn phí khu vực HCM nội thành
ship COD toàn quốc
liên hệ đặt hàng ngay: 0919669603
Cung cấp thuốc tê giá sỉ toàn quốc tê TKTX 35, 38, 39, 40%
Giá sỉ 20 tuýp 70k/tuýp
Giá sỉ 50 tuýp 65k/tuýp
Giá sỉ 100 tuýp 50k/tuýp
Giá sỉ 500 tuýp 40k/tuýp